IMPLEMENTATIE

Het succesvol initiëren, realiseren en invoeren van een blijvende verandering. Hoe gaat dat? Wat zijn succes factoren? Hoe wordt een change daadwerkelijk gedragen binnen een organisatie? Draagt het echt bij aan verbetering van een bedrijfsproces of data omgeving?

Enkele succesfactoren zijn
– Transparantie in het proces.
– Jij maakt de keuzes, ik zorg dat je ze kunt maken.
– Niet alleen, maar samen.
– Eerlijkheid voorop, ook als dat soms tot discussie of lastige gesprekken leidt.

DE DRIELUIK

Mens | Proces | Systeem

Voor het succes zal de drieluik van systeem, mens en proces nodig zijn. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt en welke valkuilen op het pad kunnen komen neem ik met je door. 

Een technische implementatie treft de systeem veranderingen. De uitvoering, beheer en degene die ermee werken zijn de medewerkers, de mens. Het gebruik van een systeem wordt omgeven door processen. 

 

DATA ONSLUITING

Wat heb je echt nodig?

Als je nieuwe databronnen wilt ontsluiten is het verleidelijk om álle data over te halen en vanaf daar ‘zien we het wel’. 

Ik neem je mee in het maken van keuzes over welke data wel en niet overgehaald moeten worden. Tenslotte kan data exponentieel groeien en hoe meer data hoe meer processen, kosten, foutkansen en beheer. Zo zijn er tal van keuzes die gemaakt moeten worden.

Ook bij de implementatie komt Data Governance om de hoek kijken.


VERTRAGING EN VERWACHTINGEN

Hoe mitigeer je risico’s?

Vaak staan IT projecten bekend om de vertragingen. Hoe complexer de eisen en hoe groter het pakket aan te implementeren onderdelen, hoe logger een project loopt. 

Om de risico’s op vertragingen te mitigeren en zoveel mogelijk te blijven voldoen aan verwachtingen pak ik pro-actief de rol op van het managen van de processen, de planning, testfases en uitrol van een implementatie.

Werken met de Agile & Scrum methodiek helpt bij het bereiken van grote doelen in kleine stappen. 

In een opdracht is verder het contact met de (eind-) gebruikers key. Zij moeten tenslotte met de bedachte oplossing werken. Ik opereer tevens op tactisch en strategisch niveau zodat alle lagen betrokken zijn en afstemming is over de voortgang.