Ervaring

Expertise gebieden

• Agile/Scrum
• Implementatie management
• Change management
• Project management
• Proces management
• Business Intelligence
• Business Analyse
• Proces Analyse
• Data Analyse
• Datakwaliteit
• Datamanagement
• Functionele ontwerpen
• Coaching

project & Implementatie manager

ABN Amro (via Sogeti)

Katalysator van control automation bij ABN Amro !

Bij ABN Amro had ik de lead over het ontwerp en de implementatie van een “volledig geautomatiseerd en dagelijkse 100% monitoring & herstel oplossing”, voor een grote key-risk control binnen de bank.

De oplossing controleert of de benodigde documenten (KYC) aanwezig zijn in het systeem. Er gaat een automatisch alert naar de adviseur als documenten missen. Daarnaast is een feedbackcyclus ontwikkeld, waardoor het proces continu verbeterd kan worden.

Het is ontwikkeld in de dynamiek van meerdere Datawarehouses en de lopende transitie naar een future state architectuur. Samen met de klant heb ik gekeken naar de meest passende oplossing. Deze is herbruikbaar voor andere toepassingen zoals monitoring en herstel op datakwaliteit en andere key-risk controls. Ik heb gewerkt met meerdere en multidisciplinaire teams, waarbij de juiste kennis en slagkracht aanwezig was om de implementatie tot een succes te brengen. Het speelveld is complex te noemen, waarbij regelmatig najagen en doortastendheid nodig waren om tot resultaten te komen.

Data Consultant​

Rabobank (via Sogeti)

In de periode bij Rabobank maakte ik vertaalslagen van business vragen vanuit Marketing, naar technische specificaties ten behoeve van klantselecties. Bij data-issues zorgde ik voor documentatie van het issue en diende ik RFC’s in voor verbetering. Verder ontwikkelde en testte ik klantselecties en deed controles van de doelgroepselecties van andere analisten. Tevens maakte ik analyses hoe een campagne geland was bij de klanten.

Naast de standaard werkzaamheden heb ik de begeleiding van minder ervaren analisten en het opstellen van een buddy-programma opgepakt. 

Ook heb ik deelgenomen aan enkele projecten waaronder een insider project en het helpen bij de ombouw van campagnes ten behoeve van de livegang van een nieuwe Datawarehouse omgeving.

Senior medewerker Forecasting & Reporting

E-ways Fulfilment Center B.V.

Mijn werkzaamheden bestonden uit het verbeteren en efficiënter maken van rapportages. Het opzetten van KPI’s in rapportages en deze bewaken en analyseren voor het MT. Verder heb ik nieuwe rapportages in Access en Webfocus gemaakt en had ik regelmatig contact met toeleveranciers en klanten voor verbeteringen van leveringen en gebruik van data. Controles op volledigheid en juistheid van de data voerde ik ook uit.

Er was geen Datawarehouse aanwezig. Er werd gewerkt met veel losse tabellen. De data werd met Oracle uit bronsystemen als SAP gehaald.

Verder heb ik projecten opgepakt voor systeemverbeteringen en voor de overgang naar een nieuwe geautomatiseerde forecast methodiek, zodat inkoop beter kon plannen en de logisiteke waarde zo laag mogelijk gehouden kon worden.

Business Analist / Functioneel applicatiebeheerder

CoolCat Fashion B.V.

In deze periode heb ik me onder andere bezig gehouden met een beter en overall gebruik van het Datawarehouse. Rapportages kwamen uit diverse bronnen en toolings, er was behoefte aan het doorontwikkelen van rapportages en aan een volledig geautomatiseerde forecast rapportage uit Datawarehouse. 

Volgende projecten heb ik opgepakt en begeleid. De uitfasering van Cognos tabellen, het implementeren van een analyse tool voor Fraude onderzoek, het ontwikkelen en implementeren van een web applicatie voor de administratie van de winkelvloeroppervlakte en een overgangsproject voor een nieuw Datawarehouse met een andere BI tool.

 

De organisatie ondersteunde ik bij vragen over rapportages. Ik hielp ze bij de betekenis van meetwaarden en het gebruik van de Microstrategy Web BI tool. Tevens ontwikkelde ik rapportages en was ik verantwoordelijk voor het BI systeem. Hiervoor deed ik controles op tijdige beschikbaarheid van de data en rapportages, performance testen, checks op de integriteit van de data en het vastleggen van een werkwijze om oudere data te archiveren. 

Business Analist

DA Retailgroep B.V.

De werkgever was halverwege de opzetfase van een Datawarehouse met SQL en Business Objects en wilde het proces versneld hebben. Daarnaast was er behoefte aan controles op de opgezette universes in BO en AO/IC. Proces omschrijvingen en documentatie van rapportages en universes was ook onderdeel van de fase waarin de werkgever op dat moment zat.

Bij DA heb ik meegewerkt bij het neerzetten van een Datawarehouse met Business Objects (BO). Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van informatie, zodanig dat het management optimaal wordt ondersteund bij de aan- en bijsturing van de diverse bedrijfsprocessen, hoorde ook bij mijn taken. Verder verzorgde ik rapportages en presentaties, analyseerde ik de data en ontwikkelde ik nieuwe rapportages in Access en BO.

Marketing Analist oostenrijk en zwitserland

Yves Rocher

De werkgever wilde een betere beheersing van selecties op de klantendatabase en goed contact tussen de IT in België en de afdeling Statistiek in Duitsland en Oostenrijk

Ten behoeve van promotionele acties maakte ik selecties vanuit de klantendatabase. Ik voerde analyses uit op data voor marketing en maakte statistieken voor inzichten in opbrengsten, klantenpopulatie en terugverdien periode van de promotionele acties. Ik deed de evaluaties van de promoties en daarnaast het behandelen van ad-hoc aanvragen voor tellingen en analyses.

Wilt u meer weten?